حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

این بخش جهت خریداران و فروشندگان و یا مشاوران و سازندگانی می باشد که خارج از ملکانا به توافق رسیده و نیازمند قرارداد رسمی کد رهگیری و دارای هولوگرام اتحادیه برای معامله خود هستند، ملکیا با (تخفیفات تا ۵۰ درصد) به شما قراداد (کدرهگیری) ارائه می نماید.
در صورت خواستار جستجو و یا ثبت آگهی برای ملک خود هستید به بخش جستجو ک یا سپردن ملک مراجعه نمایید