قرارداد توافقی

این بخش جهت خریداران و فروشندگان و یا مشاوران و سازندگانی می باشد که خارج از ملکانا به توافق رسیده و نیازمند قرارداد رسمی کد رهگیری و دارای هولوگرام اتحادیه برای معامله خود هستند، ملکیا با (تخفیفات تا ۵۰ درصد) به شما قراداد (کدرهگیری) ارائه می نماید.
در صورت خواستار جستجو و یا ثبت آگهی برای ملک خود هستید به بخش جستجو ک یا سپردن ملک مراجعه نمایید

GET STARTED

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

انجام معاملات توافقی ملکیا

چه نوع معامله ای می خواهید انجام دهید؟

مشاور و یا سازنده هستم

فروشنده یا خریدار هستم

مالک یا مستاجر هستم

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه کمیسیون

کمیسیون دریافتی ملکیا


[total]

کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه


[item-272_price]

کمیسیون دریافتی رایج در بازار

[item-270_price]

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

الان پرادخت می کنید ؟

آیا می خواهید برای نهایی کردن سفارش خود پرداخت آنلاین کنید؟

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

رهن و اجاره

لطفا مبلغ رهن و اجاره را وارد نمایید :

مبلغ را بر حسب تومان وارد کنید

مبلغ رهن [item-247_value] میلیون  تومان با اجاره [item-251_value] تومان است

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

خرید و فروش

لطفا مبلغ ملک را وارد نمایید :

مبلغ ملک [item-296_value] میلیون  تومان است

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه کمیسیون

کمیسیون دریافتی ملکیا


[item-324_price]

کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه


[item-327_price]

کمیسیون دریافتی رایج در بازار

[item-328_price]

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه کمیسیون

کمیسیون دریافتی ملکیا


[total]

کمیسیون طبق تعرفه اتحادیه


[item-321_price]

کمیسیون دریافتی رایج در بازار

[item-322_price]

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشاور و یا سازنده هستم

چه نوع معامله ای می خواهید انجام دهید؟

خرید و فروش

رهن و اجاره

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

قیمت کل این است:

Summary

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف :
مجموع :

سفارش

سفارش

مقایسه املاک

مقایسه